Megtiszteltetés számomra, hogy Törökkoppány község polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetek minden érdeklődőt. Honlapunkon szeretnénk az itt élőknek és településünk iránt érdeklődőknek szélesebb körű és részletesebb tájékoztatást adni a község életéről. Szándékunk szerint, aki vendégként látogat a honlapra, segítséget kap abban, hogy jobban megismerje az itt élő emberek mindennapjait, Törökkoppány történetét, gazdasági, kulturális, turisztikai életét és a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető kedvező adottságait. megtalálhatják honlapunk oldalain az ügyeik intézéséhez szükséges összes fontos tudnivalót, lakóhelyünkkel kapcsolatos minden információt. Arra törekszünk, hogy honlapunk minden fontos, hasznos helyi információt tartalmazzon és remélem, hogy ezeknek Önök is hasznát veszik.

Varga György polgármester

AKTUÁLIS

T. Lakosság!

Az éghajlatváltozás következtében egyre több ingatlantulajdonos érzi klímaberendezés telepítésének szükségességét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a berendezés kültéri egysége elhelyezésének vannak jogszabályi korlátjai.

Homlokzaton klimatizáló berendezést elhelyezni az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a tervezett megoldás és a működés hatása az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti érték vagy műemlékvédelmi, továbbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és az elkövetkezendő időszakban aszerint eljárni szíveskedjenek!

Varga György polgármester


Az egyedi szennyvízkezelési rendszer kiépítésével kapcsolatosan kérjük a T. Lakosságot, hogy telepítési igényét 2024. július 22. napjáig jelezze a postán, Évánál! 


Tisztelt Lakosság!

Törökkoppány jelenlegi szennyvízkezelési megoldásán szeretnénk javítani a közeljövőben, a mostani "szippantós" eljárás helyett lehetőséget biztosítani Önöknek egy, a jogszabályoknak megfelelő szennyvízkezelési eljárás kiépítésére.

Településünkön és a hasonló kis lélekszámú falvakban a hagyományos csatornás rendszerű szennyvízkezelési technológiák kiépítésének - a nagy fajlagos bekerülési költség és a lakosság által fizetendő magas fenntartási költség miatt - jelenleg nincs realitása.

Várhatóan ősszel pályázati lehetőség nyílik kistelepülések számára egyedi szennyvízkezelési rendszerek telepítésére, melyekkel minden ingatlanon saját tisztító berendezéssel oldanánk meg ezt a problémát, viszonylag alacsony fenntartási költséggel.

A mellékelt szórólapon rövid tájékoztatást olvashatnak a technológiáról, illetve július első hetében lakossági fórumot is tartunk a témában. Ennek pontos időpontját a későbbiekben közöljük.

Kérem Önöket, olvassák el a tájékoztatót és vegyenek részt a fórumon!

Varga György polgármester


LINKEK

FACEBOOK

IDŐJÁRÁS

TELEPÜLÉSÜNKRŐL KÉSZÜLT VIDEÓK

L I V E