ÁLTALÁNOS ISKOLA

Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7285 Törökkoppány, Petőfi u. 1.

T: 06 84 377-714

E-mail: iskola@koppany.sulinet.hu

Web: www.koppanyisuli.hu

Az intézmény fenntartója:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 143004

Budapest, Szalay utca 10-14.

Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 26-12/2013/KIK/143

Az iskola OM azonosítója: 034138

Az iskola rövid története

A községben, mely a XVIII. században még mezővárosi címmel bírt, 1720 óta van iskola. A község lakossága szinte 100%-ban római katolikus vallású volt. Az iskola a kezdetektől egyházi jellegűként működött. Az első adatok szerint egyetlen tanító dolgozott a községben, 1857-től már ketten tanítottak az iskolában, 1905-ben háromra növekedett a tanerő száma. 1957-től a szervezeti változásokkal párhuzamosan gyorsan bővült a tantestület. A terület rohamos elnéptelenedése az országos méretűnél is nagyobb volt az 50-es 60-as években, mivel a körzet nemzetiségi községeibe betelepített lakosság nem vert gyökeret, nagy számban költöztek el városok és a Balaton környékére.

A gyermeklétszám rohamos csökkenése és a szakos oktatás igénye tette szükségessé az 1962-ben kezdődő körzetesítést. Miklósi, Kára és Szorosad felső tagozatosai voltak az első bejárók. 1966-ban a somogydöröcskei felsősök követték őket. 1970-től már a somogyacsaiak és a gerézdpusztaiak is bejártak. 1974-ben a szorosadi alsó tagozat bevonására került sor. 1977- ben a zicsi felső tagozatosokat fogadta az iskola, majd 1981-ben a somogyacsai és a somogydöröcskei alsó tagozatosok is Törökkoppányba kerültek. Ekkor vált az iskola teljesen osztottá. /A felső tagozat már 1962-től ilyen rendszerben működött./

A körzetesítés sürgette a napközis csoportok létrehozását. A napközis foglalkozás 1967-ben indult egy csoporttal, majd folyamatosan bővült. 1983-ban már 5 csoport szervezésére került sor. A kilencvenes évek elejére a tanulólétszám csökkenése szükségessé tette egy napközis csoport megszüntetését. 2006. szeptemberétől fogadja az iskola a Koppányszántóról, 2007. szeptemberétől az Értényből érkező tanulókat is.

Az iskolaépületről 1857-től vannak adatok. Ekkor épült két tanteremmel és mesterlakkal. 1893-ban, majd 1909-ben tovább bővítették. Kisebb időközi átalakítások után 1969-ben készült el a ma használt felsős iskolai rész. 1980-ban a tornaterem és a hozzá kapcsolódó helyiségek megépítésével kialakult az iskola jelenlegi képe. 1981-ben a GOV részére épült faházak megvásárlásával tovább bővült az iskola: 4 tantermet, játszó helyiségeket, konyhát, ebédlőt, könyvtárat és járulékos helyiségeket alakítottak ki. A leromlott, életveszélyessé vált barakk épületek kiváltására Törökkoppány község önkormányzata pályázatot nyújtott be új iskola építésére. Az építkezés 1994-ben indult és 1995-ben fejeződött be. Négy tanteremmel, egy szertárral és tágas zsibongóval bővült a régi iskola. Az alsó tagozat 1996. februárjában költözött az új épületbe. Az 1998-as nyári esőzések által okozott belvíz megrongálta az iskola legrégebbi szárnyát, két tanterem életveszélyessé vált. Ezeket újjá kellett építeni.

Hagyományok

Iskolánk kis településen lévő iskola, amely központi helyet foglal el a falu és a környék kulturális életében.

A tanulóink műsorral készülnek az iskolai, és a környező községek rendezvényeire is. A tanév kezdetén kis műsorral és ajándékkal várjuk az először iskolába jövő tanulókat. Októberben történelmi nagyjainkra, forradalmárainkra emlékezünk, valamint részt veszünk a Koppány-napi rendezvénysorozatban. Minden társközségben színes műsorral köszöntik táncosaink, színjátszóink és zenét tanuló diákjaink az időseket. Már hagyománnyá vált, hogy alapítványi bálunkat november elején rendezzük meg. Ugyanebben a hónapban rendezzük meg az egészségnevelési hetet.

Szintén hagyomány, hogy a téli szünet előtti napok valamelyikén kézműves foglalkozásokat tartunk. Ezen a napon a gyerekek a pedagógusok irányításával a szeretet ünnepének hagyományait és más népek szokásait elevenítik fel különböző helyszíneken, ételeket készítenek. Az utolsó tanítási nap délutánján a karácsony meghitt hangulatát idézik meg a gyerekek szívhez szóló műsorukkal.

A Szülők Közössége és a nevelőtestület közös szervezésében kerül megrendezésre minden év februárjában a farsang. Ebben a hónapban az alsós munkaközösség szervezésében iskolába csalogató nyílt napokat tartunk- egyet helyben, egyet Értényben- a leendő első osztályosok részére, ahol megismerkedhetnek leendő iskolájukkal, tanáraikkal játékos foglalkozások keretében. Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra a települések lakóival együtt emlékezünk. Diákjaink ünnepi műsorukban felelevenítik az akkori eseményeket, megkoszorúzzuk az iskola előtt álló kopjafát és nemzetiszínű zászlókkal feldíszítjük a környékét.

Tavasszal tanulmányi kiránduláson vesznek részt gyermekeink. Törekszünk arra, hogy minél többen megismerjék hazánk nevezetességeit.

A hagyományőrzés kiemelt tavaszi rendezvénye a Húsvétváró nap, melyet Törökkoppány község önkormányzatával rendezünk közösen. A helyi és a környező iskolák gyermekei megismerkedhetnek a húsvéthoz kötődő hagyományokkal, koppányi népszokásokkal, részt vehetnek számtalan kézműves foglalkozáson.

A legkedveltebb és legsikeresebb rendezvényünk a gyereknap. Az egyre színvonalasabb programok lebonyolításában és a gyerekek kiszolgálásában sokat segítenek a szülők is. Tanévzáró ünnepség keretén belül ballagtatjuk el végzős diákjainkat.

Diák-tanár fórumokat szervezünk, amelyekről nagyon jó tapasztalataink vannak. Természetesen nagyon fontos az életkori sajátosságok figyelembe vétele, ezért a diákönkormányzat programjában szerepel sport, játék, vetélkedő, kirándulás, túra, akadályverseny, diszkó, papírgyűjtés, amelyek gyermekeink testi és szellemi fejlődését elősegítik és közösségformáló hatásúak. A közösségi munkákból befolyt összeget (pl. papírgyűjtés, újság, tombola stb.) rendezvényeink szervezésére fordítjuk.

Eredményeink

Az iskola tantestülete fontos feladatának, kihívásnak tartja a kiemelkedő képességű gyermekek versenyeztetését. Ennek köszönhető, hogy szép számmal vesznek részt tanítványaink levelezős, egyéni és csoportos tanulmányi versenyeken. Kiemelkedő eredményeket érünk el matematika, sport és a természetismeret területén.

Iskolánk tánccsoportja nemcsak ünnepélyeinket teszi színesebbé, hanem évek óta rendszeresen szerepel a területi és megyei gyermekfesztiválokon.

Évek óta részt veszünk a körzeti játékos sportvetélkedőkön, atlétikai bajnokságokon, labdarúgó versenyeken és katasztrófavédelmi megmérettetésen. Labdarúgás, atlétika és íjászat sportágban rendszeresen jutunk tovább megyei versenyekre is.

A 8. osztályos tanulóink általában az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe nyernek felvételt és ott jól megállják helyüket. Végzős diákjainknak több mint a fele tanul tovább középiskolában, ebből 2-3 fő gimnáziumban.

Intézményünk, illetve korábbi fenntartónk folyamatosan pályázott, melynek eredményeként iskolánkat bővítettük, környezetünket szebbé, otthonosabbá tettük, programjainkat színesíthettük, felszereléseinket bővíthettük, iskolánkban szakmai fórumokat tartottunk.

Folyamatosan nyújtunk be pályázatot a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony integrált oktatása érdekében.