TŰZOLTÓEGYESÜLET

Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltóegyesülete

7285 Törökkoppány, Kossuth u. 66.


A több évtizedes hagyományokkal rendelkező tűzoltó egyesületünk 1999-ben alakult újjá Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó Egyesülete néven.

Az egyesület elsődleges célja a 3 község közigazgatási területén tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása, de a gyakorlatban másik két település, Somogyacsa és Somogydöröcske feladatait is ellátjuk.

Az egyesület létjogosultságát igazolja a környező hivatásos tűzoltóságoktól lévő viszonylag nagy távolság (Siófok 50 km, Kaposvár 45 km, Dombóvár 42 km). Tűzoltószertárunk az egykori buszgarázsból került kialakításra, melyet az egyesület tagjai társadalmi munkában 2012-ben felújítottak.

Az 1999-es újjáalakuláskor az egyesület egy leromlott műszaki állapotú, Csepel 344 vázra épített, Ikarus tűzoltógépjárművel rendelkezett. Ezt követően egy GAZ-66 következett, majd 2006-ban vásároltuk a jelenlegi IFA W50 gépjárműfecskendőt.

Az évek során folyamatosan fejlesztettük felszereléseinket részben pályázati támogatásokból, részben külföldi adományok segítségével.

Jelenleg a Kaposvár Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal van együttműködési megállapodásunk. Aktív tagjaink száma 14 fő, akik rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel. A személyi állományból 3 főnek van PAV-I alkalmassági vizsgája, 2 főnek szivattyúkezelői, 6 főnek motorfűrész kezelői jogosultsága.

Az egyesület elnöke: Fülöp János

Parancsnok: Varga György


Huszonegy önkéntes tűzoltó majd' ezer somogyi biztonságáért

Forrás: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Újabb fehér folt tűnik el az országban azzal, hogy a Somogy megyei Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó Egyesülete hivatástudatának és rendkívüli elszántságának köszönhetően megszerezte az önálló beavatkozásra feljogosító minősítést. Az erről szóló igazolást 2016. április 27-én adta át az országos tűzoltósági főfelügyelő az egyesület számára.

Törökkoppány a megyeszékhelytől mintegy negyven, Siófoktól pedig több mint ötven kilométerre fekszik, így a környékbeliek számára akár életmentő is lehet, hogy az elsődleges tűzoltói beavatkozás megkezdésének ideje jelentősen lerövidül. Az egyesület egyre növekvő létszámmal, az 1960-as évek eleje óta végzi önkéntes tevékenységét.

"Példaértékű Törökkoppány, Szorosad és Kára, valamint a szomszédos települések összefogása" - ezt már dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője mondta az ünnepségen. A tábornok hozzátette: az egyesület önkénteseiben megvan a kellő hivatástudat és elszántság, így tudták teljesíteni az önálló beavatkozáshoz szükséges szigorú feltételeket. Ez nagy büszkeség, ám rendkívül nagy felelősség is - jegyezte meg a főfelügyelő.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az egyesület évente tizenöt-húsz esemény felszámolásában működik közre, bár 2011-ben több mint félszáz káresethez vonultak az önkéntesek. A huszonkilenc fős tagságból huszonegyen vállalták, hogy május elsejétől - főként szabadtéri tüzeknél és viharkárok esetén - önállóan, a hivatásos egységek nélkül avatkoznak be.

"Törökkoppánynak mindig is történelmi szerep jutott Somogy megye életében, ez a nap azonban a település lakóinak életében történelmi" - jelentette ki Wéber Antal tűzoltó dandártábornok. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megköszönte az egyesület tagjainak a példamutatást, amely mögött, mint mondta, lelkesedés, akarat és igazi magyar virtus van. A tábornok abbéli reményének is hangot adott, hogy az egyesület a jövőben folyamatos növekszik, és a hölgyek is kedvet kapnak az önkéntes tűzoltóságban való munkához.

Az egyesület tagjai közül négyen jogosultak tűzoltás vezetésére, irányításukkal az önkéntesek a riasztást követő tizenöt percen belül a károk felszámolásához vonulnak Törökkoppány, Szorosad, Kára, Somogyacsa és Somogydöröcske területén. Varga György, Törökkoppány polgármestere az egyesület oszlopos tagjaként szólt az ünneplőkhöz és úgy fogalmazott: öt településen kilencszázharminchét lakos ezután nyugodtabban, nagyobb biztonságban élheti mindennapjait, köszönhetően az önkéntesek kiváló szakmai felkészítésének. Ám az egyesületet nem elég megalakítani, közösségük összetartásának óriási szerepe lesz a jövőben - fejezte be mondandóját a polgármester.

Az egyesülettel ünnepelt Törökkoppány tanulóközössége, valamint a település büszkesége, a "Menyecskekórus" is. Műsoruk után dr. Sipos Imre plébános kért áldást az egyesület tagjaira.

Az országos tűzoltósági főfelügyelő az ünnepség zárásaként átadta az önálló beavatkozásra feljogosító igazolást az egyesület parancsnokának, ezt követően az önkéntesek első riasztásának is szemtanúi lehettek a rendezvény résztvevői.


Új eszközökkel gazdagodott a törökkoppányi tűzoltóegyesület

Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal

Az 1960-as évek elején alakult törökkoppányi önkéntes tűzoltó egyesület közel 2 millió forint értékű tűzoltó eszközökhöz jutott. A 2016. november 17-i ünnepélyes eszközátadáson dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott is köszöntötte az önkéntes tűzoltókat.

A tűzoltóegyesület a település egyik meghatározó szervezete. 2016. május elseje óta önállóan, hivatásos tűzoltók nélkül is beavatkoznak főként szabadtéri tüzek és viharkárok felszámolásában Törökkoppány, Szorosad és Kára településeken. Az önálló beavatkozásra feljogosító minősítést Somogy megyében negyedikként megszerző Törökkoppány Szorosad Kára Községek Közös Tűzoltó Egyesülete 1,9 millió forint értékű tűzoltó védő-és technikai eszközökhöz jutott. Légzőkészülékekkel, a hozzájuk tartozó álarccal, acél palackkal és mentőkámzsával, valamint bevetési védőruhákkal, védősisakokkal és hordozható habbal oltóval gazdagodott a törökkoppányi önkéntesek eszköztára, hangzott el az eszközök mai ünnepélyes átadásán. Az ünnepi rendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő,dr.Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Wéber Antal a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője is részt vett.

Somogy megyében az állampolgárok odafigyelnek egymásra, és felelősséget éreznek a közösségükért, s mindez hozzájárul a biztonság megerősödéséhez, mondta el köszöntőjében dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a Somogy Megyei Védelmi Bizottság elnöke. Az elmúlt évben a Somogy megyében működő 35 önkéntes tűzoltó egyesület 78 tűzeset és 175 műszaki mentés felszámolásában vett részt, ezzel jelentős szerepet vállalva a megye biztonságának fenntartásában. A törökkoppányi egyesület kiváló munkát végez, éves átlagban 15-20 esemény felszámolásában működnek közre, és volt olyan év, amikor több mint fél száz alkalommal vonultak káresetekhez. Munkájuk az elnyert mintegy 2 millió forintos eszközbeszerzés révén még jobbá válik és biztonságosabbá teszi a feladatvégzést, tette hozzá dr. Neszményi Zsolt.


Új tűzoltójárművek álltak a környékbeli települések szolgálatába

Forrás: Magyar Tűzoltó Szövetség

Törökkoppány Kaposvártól mintegy negyven, Siófoktól pedig több mint ötven kilométerre fekszik, így a környékbeliek számára akár életmentő is lehet, hogy az elsődleges tűzoltói beavatkozás megkezdésének ideje jelentősen lerövidül az újabbra cserélt járműveknek köszönhetően - mondta Witzmann Mihály országgyűlési képviselő pénteken Törökkoppányban. A helyi önkéntes tűzoltók gépjárművét Ulrich Bettermann-nak köszönhetően sikerült egy korszerűbb autóra cserélni. Az OBO Bettermann vállalatcsoport elnöke lelkes támogatója az önkéntes tűzoltó mozgalomnak, így szívesen segített a törökkoppányi tűzoltóknak. A gépjárműfecskendő kulcsát a német üzletember személyesen adta át a mai ünnepségen a somogyi egyesület parancsnokának. Varga György örömmel tudatta az ünneplőkkel, hogy az eddig használt járműnek is megtalálták a méltó helyet. Mint kiderült: Ulrich Bettermann fia lelkesen gyűjti a tűzoltójárműveket, így az általuk fenntartott múzeumban vigyáznak ezentúl a törökkoppányi önkénteseket kiszolgáló járműre. A kulcsátadásokat követően Galbavy Jenő atya megáldotta azt a gépkocsit is, amelyet az egyesületnek nemrégiben sikerült megvásárolnia. Az ünnepség zárásaként Varga György, az egyesület parancsnoka kihangsúlyozta: Törökkoppány, Szorosad, Kára, Somogyacsa és Somogydöröcske lakossága még nagyobb biztonságban tudhatja magát; az egyesület önkénteseiben megvan a kellő hivatástudat és elszántság, s immáron korszerűbb járművek is a rendelkezésükre állnak.