id. Tobak Ferencné (Bódog Anna) búcsúztatása, 1949