id. Tobak Ferencné (Bódog Anna), fia Tobak József és felesége