Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

SZOCIÁLIS CÉLÚ SZÉNTÁMOGATÁS

2017.11.02

FELHÍVÁS

Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázati kiírásban foglaltak alapján, 2017. november 30. napján megtartott ülésén elfogadta a szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeit meghatározó rendeletét.

A rendelet alapján szociális célú széntámogatás adható annak a személynek, aki:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult;
  • lakhatási települési támogatásra jogosult;
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Nem állapítható meg támogatás azon ingatlan vonatkozásában, mely szénnel egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.

A széntámogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A rendelkezésre álló keret 188 q szén. Egy jogosult részére maximálisan 10 q adható.

A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatalban.

(Kérelem nyomtatvány átvehető a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatalban.)

A kérelmek benyújtási határideje:

2017. november 24. 12.00 óra

A beérkezett kérelmeket a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.

A jogosultak részére a szén kiszállításáról a polgármester gondoskodik a döntést követő 3 munkanapon belül. A szén és a kiszállítás térítésmentes.

Törökkoppány, 2017. november 2.

 

Varga György s.k.

   polgármester