Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Kulturális nevelés a Koppányvölgyben - EFOP-3.3.2-16-2016-00006

Projektkezdés időpontja: 2018. szeptember 1.

A projekt tényleges befejezésének időpontja: 2020. február 29.

Támogatás összege: 13.696.300 Ft

 

 

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00006 azonosítószámú 2018. szeptember 1. és 2020. február 29. között lebonyolításra kerülő Kulturális nevelés a Koppányvölgyben című pályázatunk megvalósításával konkrét célunk a fiatalok helyi kötődésének erősítése, helyi kulturális értékek megőrzése, a gyermekek közösségi-kulturális aktivitásának segítése, az információhoz jutás megkönnyítése, valamint az alacsony iskolázottság mérséklése, az óvodás és általános iskolás tanulók esélyegyenlőségének biztosítása volt az együttműködő 6 oktatási-nevelési intézmény összefogásával. Célunknak tartottuk még a tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének megszervezését, a gyermekek kulturális nevelési eszköztárának bővítését, a bennük rejlő kreativitás erősítését, felszínre hozását, képességeik kibontakoztatását, önkifejező, problémamegoldó képességeik, kulcskompetenciáik fejlesztését, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátítását, kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozása érdekében.

A pályázatnak köszönhetően fenti célkitűzések elérése érdekében a projektidőszak alatt összesen 38 informális és nem formális tanulási formán (foglakozáson) belül 214 alkalmat valósítottunk meg az együttműködő intézményekben a következők szerint. Foglalkozásainkon összesen 323 gyermek vett részt (iskolás korosztályból: 301 fő, óvodás korosztályból 22 fő). A bevont gyerekek 30 %-a, összesen 98 fő hátrányos helyzetű. Az iskolás korosztályban 54 fő hátrányos helyzetű és 38 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Az óvodás korosztályban 5 fő hátrányos helyzetű és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

 

Törökkoppányi Általános Iskola és AMI:

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         művészeti heti szakkör (16 alkalom)

-         hónapsoroló hagyományőrző foglalkozássorozat (5 alkalom)

-         színházi témanap (3 alkalom)

-         egészségnevelési témahét (4 nap)

-         helytörténeti témahét (4 nap)

-         honismereti tábor (5 nap)

-         erdei iskolai tábor (5 nap)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         dráma heti szakkör (16 alkalom)

-         múzeumi témanap (3 alkalom)

-         karácsonyi témanap (3 alkalom)

-         erdei iskolai tábor (5 nap)

-         média tábor (5 nap)

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és AMI

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         fotó-film heti szakkör (16 alkalom)

-         népdaléneklő vetélkedő (2 alkalom)

-         német nyelvi témahét (4 nap)

-         erdei iskolai tábor (5 nap)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         kézműves havi szakkör (5 alkalom)

-         múzeumi témanap (3 alkalom)

-         egészségnevelési témanap (3 alkalom)

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és AMI Nágocsi Tagintézménye

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         kézműves havi szakkör (5 alkalom)

-         versmondó verseny (2 alkalom)

-         múzeumi témanap (3 alkalom)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         természetvédelmi vetélkedő (2 alkalom)

 

Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         helytörténeti vetélkedő (2 alkalom)

-         karácsonyi témanap (3 alkalom)

-         múzeumi témanap (3 alkalom)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         fotó-film heti szakkör (16 alkalom)

-         kézműves havi szakkör (5 alkalom)

 

Kányai Általános Iskola:

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         kézműves havi szakkör (5 alkalom)

-         gyermeknapi családi vetélkedő (2 alkalom)

-         színházi témanap (3 alkalom)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         néptánc heti szakkör (16 alkalom)

-         karácsonyi témanap (3 alkalom)

 

Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda:

1.   mérföldkő (2018/09-2019/05)

-         néptánc heti szakkör (16 alkalom)

-         színházi témanap (3 alkalom)

 

2.   mérföldkő (2019/06-2020/02)

-         mese havi szakkör (5 alkalom)

-         kézműves havi szakkör (5 alkalom)

-         karácsonyi témanap (3 alkalom)

 

 

Képes beszámoló

Képes beszámoló

 

 

 

esza_jobb_lent.jpg