Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Fejlesztések

 

 

 

 

nyilv_tk_2019.jpg

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00006 azonosítószámú Kulturális nevelés a Koppányvölgyben című pályázatunk megvalósításával konkrét célunk a fiatalok helyi kötődésének erősítése, helyi kulturális értékek megőrzése, a gyermekek közösségi-kulturális aktivitásának segítése, az információhoz jutás megkönnyítése, valamint az alacsony iskolázottság mérséklése, az óvodás és általános iskolás tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az együttműködő 6 oktatási-nevelési intézmény összefogásával. Célunk még a tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a gyermekek kulturális nevelési eszköztárának bővítése, a bennük rejlő kreativitás erősítése, felszínre hozása, képességeik kibontakoztatása, önkifejező, problémamegoldó képességeik, kulcskompetenciáik fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátítása, kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozása érdekében.

 

A projekt 1 mérföldkövében 2018 szeptembere és 2019 májusa között a következő foglalkozások indultak el és valósultak meg az intézményekben:

 

Törökkoppányi Általános Iskola és AMI:

 • művészeti heti szakkör
 • hónapsoroló hagyományőrző foglalkozássorozat
 • színházi témanap
 • múzeumi témanap
 • egészségnevelési témahét
 • helytörténeti témahét
 • honismereti tábor
 • erdei iskolai tábor

 

Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda:

 • néptánc heti szakkör
 • színházi témanap

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és AMI

 • fotó-film heti szakkör
 • népdaléneklő vetélkedő
 • múzeumi témanap
 • német nyelvi témahét
 • erdei iskolai tábor

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és AMI Nágocsi Tagintézménye

 • kézműves havi szakkör
 • versmondó verseny
 • múzeumi témanap

 

Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola

 • helytörténeti vetélkedő
 • karácsonyi témanap
 • múzeumi témanap

 

Kányai Általános Iskola:

 • kézműves havi szakkör
 • néptánc heti szakkör
 • gyermeknapi családi vetélkedő
 • színházi témanap

 

----

 

2018 - „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért”

 

 

vh.jpg

A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület és az együttműködő konzorciumi partner önkormányzatok TOP-5.3.1-16-SO1-2017-0003 azonosító számú, „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért” című pályázat keretében célul tűzték ki a projektben érintett terület - Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Somogyacsa, Kára, Miklósi, Zics, Nágocs települések - közösségi életének feltárását. A pályázat keretében a helyi közösségek a 2018 áprilisától 2021 decemberéig tartó időszakban támogatást kapnak ahhoz, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerhessék, a helyi igények, szükségletek a felszínre kerüljenek, majd ezt követően a saját maguk által összeállított közös helyi cselekvési terv alapján olyan közösségi akciókat, programokat, folyamatokat, rendezvényeket valósítsanak meg, melyek hozzájárulnak a helyi közösségi élet fellendítéséhez és a közösségek megerősödéséhez.

A projektkezdés időpontja: 2018. április 1.

A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2021. december 31.

 

----

 

2017 - ASP központhoz való csatlakozás

Törökkoppány Község Önkormányzata 2017. évben - Magyarország Kormányának felhívására - pályázatot nyújtott be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében. Az elnyert közel 6 millió forintos támogatási összegből informatikai eszközök beszerzését, a meglévő adatállományok ASP rendszerekbe történő átemelését és a működést segítő szabályzatok elkészítését valósítottuk meg.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

 

asp.jpg

 

Törökkoppány Község Önkormányzata 2017. évben - Magyarország Kormányának felhívására - pályázatot nyújtott be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.

Az elnyert támogatási összegből informatikai eszközök beszerzését, a meglévő adatállományok ASP rendszerekbe történő átemelését és a működést segítő szabályzatok elkészítését valósítottuk meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

2017 - Fekete István mintaprogram

Tájépítészeti koncepció

 

----

 

2016 - Műfüves labdarúgópálya

Törökkoppány Község Önkormányzata 2016 tavaszán pályázatot nyújtott be az MLSZ pályaépítési programjára, 22 x 42 m-es műfüves pálya építésére. A pálya 29 millió Ft-ba került, melyhez az önkormányzatnak 10 % önerőt kellett biztosítania. Az önerőhöz a támogatást az OBO Bettermann Hungary Kft. biztosította.

A pálya ünnepélyes átadására 2016. október 15-én került sor. Az átadáson Nemes Nándor az MLSZ megyei igazgatója, valamint a támogatást nyújtó cég tulajdonosa Ulrich Bettermann úr vett részt.

 

----

 

2015 - Ravatalozó   

Törökkoppány Községért Közalapítvány pályázott a ravatalozó felújítására, harangláb építésre, valamint a kondi terem felújítására. A több, mint 23 milliós beruházás során új tetőt kapott a ravatalozó és az előtér is, a belső tér is felújításra került. A haranglábban egy 50 kg-os harang került elhelyezésre, mely a ravatalozó és a sírhely között szól az elhunyt tiszteletére. A beruházáshoz több, mint 3 millió forinttal járult hozzá önkormányzatunk.

 

----

 

2013 - Sportöltöző felújítás, vizesblokk építés

Törökkoppányi Szabadidő és Tömegsport Egyesület nyert támogatást a sportöltöző felújítására, mely során az épület kívül-belül megújult, valamint villamos energia termelő napelemeket is kapott. A sportpálya K-i kapuja mögé védőháló, valamint vizesblokk épült, ami részben rendezvényeink látogatóinak kiszolgálására szolgál, részben pedig a régi fürdő területén készülő ifjúsági szálláshoz kapcsolódik. A beruházás 20 millió forint értékű volt, melyhez önerőt nem kellett biztosítani. Az utófinanszírozás miatti kamatköltség viszont több százezer forint volt, melyet az önkormányzat vállalt.